LinkedIn SZKOLENIA (720×288 px) (2)

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Wsparcie kadry zarządzającej i pracowników agencji w wypracowaniu celów i osiągnieciu rezultatów negocjowania i renegocjonowania umów w nowej rzeczywistości gospodarczej. Przygotowanie kompetencyjne do przeprowadzenia rozmów negocjacyjnych z klientami, kontrahentami i podwykonawcami.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

Na żywo

Dwudniowe

2550 zł - Cena nie podlega promocji

DOSTĘPNE TERMINY SZKOLENIA

 

 

 

CEL EDUKACYJNY

 • Wsparcie kadry zarządzającej i pracowników agencji w wypracowaniu celów i osiągnieciu rezultatów negocjowania i renegocjonowania umów w nowej rzeczywistości gospodarczej.
 • Przygotowanie kompetencyjnie do przeprowadzenia rozmów negocjacyjnych i renegocjacyjnych z klientami, kontrahentami i podwykonawcami.
 • Położenie nacisku na budowanie siły w negocjacjach.
 • Przekazanie uczestnikom narzędzi wzmacniających ich wiarę w sukces negocjacyjny.
 • Dostrzeganie szans w zmieniającej się sytuacji rynkowej. 

PROGRAM

Strategie negocjacyjne:

 1. Strategie i style negocjacyjne.
 2. Negocjacje problemowe.

  • Omówienie zasad rozwiązań satysfakcjonujących obie strony oraz warunków sprzyjających trwałości zawieranych umów.
  • Radzenie sobie z trudnymi emocjami w trakcie negocjacji, które nie wspierają osiągania porozumienia.
  • Przełożenie wniosków na efektywne wypracowywanie rozwiązań z kontrahentami.

 3. Negocjacje pozycyjne. BATNA jako narzędzie budowania siły w negocjacjach, zakotwiczanie rozmów.

  • Istota zachowań asertywnych w budowaniu siły negocjatora.
  • Rola rzetelnego przygotowania. Konsekwencje błędów w ocenie sytuacji negocjacyjnej.
  • Rola rozpoznania potrzeb partnerów w przygotowaniu do negocjacji.
  • Techniki budowania siły w negocjacjach.
 4. Negocjacje pakietowe. Negocjowanie kliku uzależnionych od siebie kwestii. Elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań. Zasady żądania i udzielania ustępstw.

  • Omówienie pod kątem negocjowania różnych pakietów w ramach oferty (opcji oferty).
  • Bank pomysłów dla stosowania różnych opcji cenowych w ofertach podczas negocjacji.

             

  

Pytania jako narzędzie wywierania wpływu i przełamywania impasu: 

 • Pytanie konkretne do oferty, inne niż cena.
 • Słowa charakterystyczne dla pytań zamkniętych i otwartych.
 • Przeformułowywanie pytań zamkniętych na otwarte.
 • Angażowanie rozmówcy w znalezienie rozwiązania zamiast niekorzystnych ustępstw.
 • Cisza jako element przełamywania impasu.
 • Wypracowanie konkretnych pytań, użytecznych w codziennych negocjacjach uczestników.

  

Trening zadaniowy – renegocjacje umów: 

 • Scenki na case’ach. Scenariusze rozmów. Informacje zwrotne do przeprowadzonych na szkoleniu negocjacji.
 • Omówienie dopasowania stylu rozmowy do uwarunkowań negocjacyjnych. Ćwiczenie poznanych narzędzi i technik.

  

Doskonalenie osobistych umiejętności negocjacyjnych: 

 • Narzędzia, które wspierają nabranie dystansu emocjonalnego do negocjacji.
 • Triki negocjacyjne – jak na nie reagować. Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją w negocjacjach.
 • Jasne komunikowanie swoich potrzeb i wywieranie wpływu.

  

Podsumowanie i przygotowanie przez uczestników szkolenia indywidualnych Planów Zmian dot. negocjacji i renegocjacji umów ze swoimi klientami, kontrahentami i podwykonawcami.

 DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK

 • Potrafi opracować i wdrożyć politykę negocjacyjną dla swoich projektów, klientów, podwykonawców
 • Jest przygotowany kompetencyjnie do przeprowadzenia rozmów negocjacyjnych i renegocjacyjnych z klientami, podwykonawcami.
 • Ma uporządkowaną wiedzę na temat przygotowania, prowadzenia i finalizowania negocjacji z partnerami biznesowymi firmy.
 • Potrafi dobrać właściwą strategię negocjacyjną w zależności od kontekstu i celu negocjacji.
 • Potrafi wykorzystać procesy psychologiczne wpływające na podejmowanie decyzji w negocjacjach.
 • Wie, jak radzić sobie z manipulacją i agresją w negocjacjach.
 • Świadomie buduje swoją silę w negocjacjach.

ZAPRASZAMY

Wszystkich pracowników agencji i zarządzających agencją, którzy chcą swobodnie i skutecznie negocjować ze swoimi klientami, kontrahentami i podwykonawcami.ZAPRASZAJĄ

Trenerzy i konsultanci House of Skills.
Zaczynali na początku lat 90. Dziś są jedną z największych i najdłużej działających na polskim rynku marek szkoleniowo-doradczych. Spektrum oferowanych usług rozciąga się od realizacji programów rozwijających konkretne kompetencje konkretnych grup pracowników do proponowania rozwiązań dla organizacji na poziomie strategicznym.
Specjalizują się w rozwoju menedżerów, bo to właśnie oni mają największy bezpośredni wpływ na rozwój ludzi i organizacji.

negocjacje


DO POBRANIA


broszura szkoleń dofinansowanych

 JESTEŚ ZAINTERESOWANY? WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY