Zdrowa Kuchnia finansowa

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Intensywne laboratorium zarządzania finansami agencji. Buduje i wspiera umiejętność aktywnego zarządzania wynikiem, kosztami oraz ryzykiem finansowym agencji. Przygotowanie kompetencyjne do odpowiedzi na wyzwania mikro i makroekonomiczne rynku, inflację, potrzebę optymalizacji kosztów. „Interwencyjne” wsparcie członków SAR w poprawie efektywności kosztowej agencji i niwelowanie negatywnych skutków zmian mikro i makroekonomicznych.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

Na żywo

Jednodniowe

1500 zł

DOSTĘPNE TERMINY SZKOLENIA

 

CEL EDUKACYJNY

 • Wsparcie lub zbudowanie umiejętności aktywnego zarządzania wynikiem, kosztami oraz ryzykiem finansowym agencji.
 • Efektywne rozliczanie kosztów, marży, rentowności i finansów w całej agencji.
 • Efektywna optymalizacja przychodów względem ponoszonych kosztów.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem finansowym i prawnym w umowach agencji.
 • Przygotowanie kompetencyjne do odpowiedzi na wyzwania mikro i makroekonomiczne rynku, inflację, potrzebę optymalizacji kosztów. 
 • Niwelowanie negatywnych skutków zmian mikro i makroekonomicznych.

PROGRAM

 1. Analiza danych finansowych firmy i budżetowanie jej działalności.
 2. Analiza finansowa – wskaźniki charakterystyczne dla branży i ich znaczenie.
 3. Rozróżnianie kosztów pośrednich i kosztów operacyjnych, zmiennych i stałych.
 4. Analiza kosztów, w tym kosztów osobowych, overhead’ów.
 5. Określanie źródeł (działalności) generujących przychody w krótkim oraz długim okresie.
 6. Określanie stopnia stabilności przychodów.
 7. Dane księgowe oraz raporty finansowe – sposoby ich agregowania, raportowania i prezentowania.
 8. Zarządzanie finansami projektu i portfela agencji.
 9. Określanie rentowności na poziomie firmy.
 10. Wskaźniki finansowe na poziomie firmy (np. koszty, marża, narzut, przychody, zysk) w praktyce.
 11. Monitorowanie kosztów pracy pracowników w poszczególnych grupach stanowisk, z uwzględnieniem narzutu kosztów pośrednich. Ewidencje czasu pracy.
 12. Określanie warunków cenowych dla klientów.
 13. Optymalizowanie przychodów agencji względem ponoszonych kosztów.
 14. Zarządzanie płynnością finansową firmy, określanie sposobów płatności, w tym terminów płatności oraz rodzajów wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczałtowe, zwrot poniesionych kosztów, etapowanie projektów).
 15. Efektywność finansowa agencji.
 16. Zarządzanie ryzykiem finansowym i prawnym w umowach.
   

 DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK

 • Jest przygotowany kompetencyjnie do efektywnego zarządzania finansami agencji.
 • Potrafi opracować i wdrożyć politykę sprzedaży dla oferowanych usług i/lub produktów.
 • Potrafi dobrać właściwą strategię sprzedaży w zależności od sprzedawanej usługi, realizowanego projektu.
 • Świadomie buduje politykę cenową agencji, uwzględniając wszystkie koszty prowadzenia firmy, koszty sprzedawanych usług, projektów i marżę.
 • Analizuje dane finansowe firmy i budżetuje jej działalność, rozróżniając koszty pośrednie i koszty operacyjne, koszty zmienne i stałe, źródła (działalności) generujące przychody w krótkim oraz długim okresie (umowy krótko- i długoterminowe) oraz stopień stabilności przychodów.
 • Posługuje się danymi księgowymi oraz raportami finansowymi, konstruując wytyczne dla księgowości dotyczące sposobu ich agregowania, raportowania i prezentowania.
 • Określa rentowność na poziomie działalności oraz firmy.
 • Posługuje się wskaźnikami finansowymi na poziomie firmy (np. koszty, marża, narzut, przychody, zysk.
 • Wdraża i/lub monitoruje jednostkowe (godzinowe) koszty pracy pracowników w poszczególnych grupach stanowisk, z uwzględnieniem narzutu kosztów pośrednich, wdraża ewidencje czasu pracy i ustala warunki cenowe dla stawek godzinowych oferowanych klientom.
 • Optymalizuje przychody agencji, względem ponoszonych kosztów.
 • Zarządza płynnością finansową firmy, określając sposoby płatności, w tym terminy płatności dla klientów oraz rodzaje wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczałtowe, zwrot poniesionych kosztów, etapowanie projektów).
 • Zarządza ryzykiem finansowym i prawnym w umowach

ZAPRASZAMY

Wszystkich zarządzających i/lub pracowników, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie finansami agencji i chcą efektywnie zarządzać wynikiem, kosztami oraz ryzykiem finansowym agencji.ZAPRASZAJĄ

Edyta Mańturzyk
Wieloletni dyrektor finansowy w branży komunikacji marketingowej, praktyk biznesu.
Dyrektor Finansowy z ponad 15-letnim doświadczeniem, m.in. w spółkach Grupy Young & Rubicam Poland. Odpowiedzialna za finanse, księgowość, administrację, IT i HR. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w takich branżach jak: retail, digital, bankowość inwestycyjna

DO POBRANIA


broszura szkoleń dofinansowanych


 JESTEŚ ZAINTERESOWANY? WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY