LinkedIn SZKOLENIA (720×288 px)

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Szkolenie definiuje pojęcie efektywności marketingowej i wskazuje jej wpływ na rozwój biznesu. Określa cele projektów marketingowych z zastosowaniem metodologii SMART, odróżniając je od aktywności (działań zmierzających do ich uzyskania). Komunikuje cele do klienta i innych interesariuszy projektu, uzyskując ich zrozumienie i wsparcie w ich realizacji. Stosuje język komunikacji dopasowany do odbiorcy, posługując się terminologią branżową lub też jej unikając. W komunikacji opowiada historie (storytelling) uzasadniające proponowane rozwiązania. Wskazuje działania krótko- i długoterminowe, oceniając ich wpływ na kondycję marki. W rozliczeniu efektywności projektu dla klienta stosuje wskaźniki ogólnobiznesowe, tj. ROI, profit inkrementalny i profitowość oraz wskaźniki marketingowe.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

Online

Dwudniowe

1800 zł

DOSTĘPNE TERMINY SZKOLENIA

 

 

CEL EDUKACYJNY

Głównym celem szkolenia jest podniesienie efektywności i odpowiedź na pytanie jak działać oraz jak się komunikować, aby być efektywnym w tym, co się robi i aby tę efektywność widział i doceniał klient.

PROGRAM

Efektywność w pracy marketera – Jak działać i komunikować się, aby być efektywnym w tym, co się robi i aby tę efektywność widział i doceniał klient EFEKTYWNOŚĆ – jak ją definiujemy i do czego jest nam potrzebna
Jak wykreować i wzmocnić efektywność na każdym etapie pracy marketera?

Etap 1: Przygotowanie

 • Jak dobrze ustawiać cele?
  • jak ustawić właściwe cele (SMART)?
  • jak je komunikować i do kogo?
  • jak sprawić, aby moje cele wspierali inni interesariusze/klient?
  • jak wpływać na cele klienta?
 • Jak opowiedzieć prostą i zwięzłą historię?
  • Case na bazie Effie – dobrze opowiedziana vs źle opowiedziana historia
 • Jak mówić językiem ogólnobiznesowym, a nie wyłącznie „odmarkowym” żeby zrozumiał nas i klient marketer i jego / jej dyrektor generalny

  

Etap 2: Działanie

 • Jak utrzymać prawidłowe proorcje pomiędzy aktywnościami nastawionymi na długi vs krótki termin i jak pomóc klientowi w przekonaniu do tego innych decydentów?
 • Jak kreatywność wpływa na efektywność? Inspiracje: casy polskie i międzynarodowe potwierdzające tezę

  

Etap 3: Rozliczanie się z efektów swojej pracy

 • Jakie proste mierniki stosować, aby mieć podobne KPIs co klient
 • Strona miękka: co jest potrzebne dla partnerskich relacji klient- agencja
  • dzielenie się wiedzą (klient + agencja)
  • challengowanie klienta – kiedy warto?
  • mówienie językiem klienta (aspekt finansowy)

  

Szkolenie przygotowane bazie doświadczeń własnych zdobywanych na kierowniczych stanowiskach w działach marketingu i w zarządach międzynarodowych koncernów we współpracy z czołowymi agencjami kreatywnymi i mediowymi oraz jako juror, uczestnik i laureat konkursów Effie.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK

  • definiuje pojęcie efektywności marketingowej i wskazuje jej wpływ na rozwój biznesu
  • umie postawić cele w metodologii SMART, odróżniając je od aktywności (działań zmierzających do ich uzyskania)
  • efektywnie je komunikować do organizacji, klienta i innych interesariuszy projektu, uzyskując ich zrozumienie i wsparcie w ich realizacji. Stosuje język komunikacji dopasowany do odbiorcy, posługując się terminologią branżową lub też jej unikając
  • rozróżnia działania short term i long term, potrafi ocenić ich wpływ na kondycję marki
  • umie rozliczyć się z efektywności swoich działań marketingowych
  • zna podstawowe mierniki efektywności marketingowej, W rozliczeniu efektywności projektu dla klienta stosuje wskaźniki ogólnobiznesowe, tj. ROI, profit inkrementalny i profitowość oraz wskaźniki marketingowe

ZAPRASZAMY

Właścicieli firm oraz osoby zarządzające firmami marketingowymi, osoby współpracujące z klientami, osoby prowadzące projekty reklamowe a także menedżerów średniego szczebla agencji reklamowych i mediowych.

DO POBRANIA


broszura szkoleń dofinansowanych

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY