PODNOSZENIE POZIOMU EFEKTYWNOŚCI W AGENCJI REKLAMOWEJ - Magdalena Kosińska

 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Szkolenie koncentruje się na definiowaniu efektywności marketingowej oraz jej wpływie na rozwój biznesu, wyznaczając cele projektów marketingowych zgodnie z metodologią SMART i odróżniając je od aktywności. Komunikuje cele projektu do klienta i innych interesariuszy, zapewniając zrozumienie i wsparcie, oraz stosuje odpowiedni język dopasowany do odbiorcy, zarówno używając terminologii branżowej, jak i stosując storytelling. Szkolenie wskazuje również działania krótko- i długoterminowe, oceniając ich wpływ na kondycję marki, oraz stosuje różnorodne wskaźniki oceny efektywności projektu, takie jak ROI, profit inkrementalny i profitowość.
 • Zrozumienie efektywności marketingowej i jej wpływu na rozwój biznesu poprzez definiowanie celów projektów marketingowych zgodnie z metodologią SMART.
 • Umiejętność skutecznego komunikowania celów projektu klientowi i innym interesariuszom, co zapewnia zrozumienie i wsparcie dla ich realizacji.
 • Nabywanie umiejętności stosowania odpowiedniego języka komunikacji dostosowanego do odbiorcy oraz stosowania storytellingu, co przyczynia się do lepszego zrozumienia i zaangażowania. Dodatkowo szkolenie pozwala na identyfikację działań krótko- i długoterminowych oraz ocenę ich wpływu na kondycję marki, wykorzystując różnorodne wskaźniki efektywności, takie jak ROI, profit inkrementalny i profitowość.


PROGRAM
 
 

 • Jak dobrze ustawiać cele?
  • jak ustawić właściwe cele (SMART)?
  • jak je komunikować i do kogo?
  • jak sprawić, aby moje cele wspierali inni interesariusze/klient?
  • jak wpływać na cele klienta?
 • Jak opowiedzieć prostą i zwięzłą historię?
  • Case na bazie Effie – dobrze opowiedziana vs źle opowiedziana historia
  • Jak mówić językiem ogólnobiznesowym, a nie wyłącznie „odmarkowym” żeby zrozumiał nas i klient marketer i jego / jej dyrektor generalny
 • Jak utrzymać prawidłowe proorcje pomiędzy aktywnościami nastawionymi na długi vs krótki termin i jak pomóc klientowi w przekonaniu do tego innych decydentów?
 • Jak kreatywność wpływa na efektywność? Inspiracje: casy polskie i międzynarodowe potwierdzające tezę.
 • Jakie proste mierniki stosować, aby mieć podobne KPIs co klient.
 • Strona miękka: co jest potrzebne dla partnerskich relacji klient- agencja.
  • dzielenie się wiedzą (klient + agencja).
  • challengowanie klienta – kiedy warto?
  • mówienie językiem klienta (aspekt finansowy)

 

DLA KOGO  
 

 • Właścicieli firm oraz osoby zarządzające firmami marketingowymi, które chcą zrozumieć wpływ efektywności marketingowej na rozwój biznesu i skutecznie definiować cele projektów marketingowych.
 • Osób współpracujących z klientami, które potrzebują umiejętności skutecznego komunikowania celów projektów marketingowych oraz zapewnienia zrozumienia i wsparcia klienta.
 • Osób prowadzących projekty reklamowe, które poszukują narzędzi do odróżnienia celów projektów od działań oraz chcą stosować odpowiedni język komunikacji i storytelling.
 • Menedżerów średniego szczebla agencji reklamowych i mediowych, którzy zajmują się oceną wpływu działań krótko- i długoterminowych na kondycję marki i stosowaniem różnorodnych wskaźników oceny efektywności projektów.
 


przycisk zgłoś się