budowanie relacji - Maciej Żylewicz
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Szkolenie stworzone jest tak, aby uczestnicy opanowali sztukę skutecznej komunikacji biznesowej, kluczową w budowaniu trwałych relacji z klientami. Program łączy zaawansowane techniki komunikacyjne i narzędzia wspierające utrzymywanie relacji, skupiając się na samodzielnym diagnozowaniu potrzeb klienta.
 • Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i analizowania potrzeb klientów.
 • Doskonalenie werbalnych i niewerbalnych zasad komunikacji dla budowania efektywnych relacji biznesowych.
 • Nabycie wiedzy na temat strategii i narzędzi wspierających długotrwałe zaangażowanie i utrzymanie relacji z klientem.


PROGRAM
 
 

 • Diagnozowanie potrzeb klienta: techniki i metody skutecznego rozpoznawania potrzeb klienta poprzez indywidualną analizę, umożliwiające dostosowanie strategii komunikacji.
 • Spersonalizowana komunikacja: rozwijanie zdolności indywidualnego podejścia do każdego klienta, uwzględniając jego unikalne potrzeby i oczekiwania.
 • Werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji: szkolenie z zakresu jasnego i klarownego przekazywania informacji oraz wykorzystania aspektów niewerbalnych, takich jak mowa ciała i gestykulacja.
 • Budowanie długoterminowych relacji: wypracowanie strategii długoterminowego zaangażowania klienta, opartych na zaufaniu i zrozumieniu jego potrzeb.
 • Empatia w komunikacji z klientem: rozwijanie umiejętności wsłuchiwania się i reagowania, które umacniają relacje z klientami.
 • Efektywne zarządzanie danymi: nauka wykorzystywania narzędzi i systemów CRM do skutecznego zarządzania danymi klientów, wspierających utrzymanie relacji.
 • Strategie i narzędzia wspierające utrzymywanie relacji: omówienie metod wspierających więź z klientem oraz techniki personalizacji komunikacji.
 • Wzmacnianie relacji poprzez empatię: warsztaty skupione na budowaniu silniejszych więzi z klientami poprzez zrozumienie ich perspektywy i dostosowywanie komunikacji.

 

DLA KOGO

 • Pracowników sektora komunikacji marketingowej: specjalistów ds. marketingu, copywriterów, grafików oraz osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację kampanii reklamowych.
 • Właścicieli firm marketingowych: przedsiębiorców zarządzających agencjami marketingowymi lub firmami działającymi w branży marketingowej, zainteresowanych rozwojem umiejętności zarządzania relacjami z klientami.
 • Osób zarządzających w firmach marketingowych: dyrektorów i menedżerów odpowiedzialnych za strategię marketingową, dążących do doskonalenia kompetencji w zakresie budowania efektywnych relacji z klientami.
 • Specjalistów ds. sprzedaży i obsługi klienta: osób zajmujących się sprzedażą i współpracą z klientami, chcących poprawić efektywność komunikacji i obsługi.
 


FORMA

ONLINE
ZDALNE W CZASIE RZECZYWISTYM
 
TERMIN

 
 
CENA

1.500 zł  
+ VAT
przycisk zgłoś się