MicrosoftTeams-image (73)

 

GLOBAL CENSUS DEI

BADANIE RÓŻNORODNOŚCI PRACOWNIKÓW REKLAMY I MARKETINGU

  

W terminie 15 marca - 15 kwietnia trwa druga fala globalnego badania pracowników reklamy i marketingu Global Census DEI (Diversity, Equity & Inclusion). Wyniki pozwolą sprawdzić postęp w zakresie różnorodności, równości i integracji w branży. Z inicjatywy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR Polska uczestniczy w badaniu po raz pierwszy i jest jednym z 34 rynków, na którym jest ono realizowane do połowy kwietnia.

  

Zapraszamy do udziału w badaniu wfanet.org/census oraz zachęcamy do wsparcia działań komunikacyjnych. Zależy nam na jak najwyższej reprezentacji polskich pracowników.

  

Global Census DEI jest jedną z największych współprac w historii branży marketingowej na świecie. Opierając się na udanym, inauguracyjnym starcie w 2021 roku, kolejna fala przyniesie wgląd w poczucie przynależności pracowników do branży, pokaże skalę dyskryminacji, ale także umożliwi monitorowanie postępów w zakresie równości. Podobnie jak poprzednio realizowana jest pod egidą Światowej Federacji Reklamodawców (WFA), do której przyłączyła się ponad setka organizacji działających na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym z 34. krajów. 

  

Nigdy wcześniej nie było tak szerokiej globalnej koalicji i tak wiele organizacji nie łączyło się we wspólnym wysiłku, by osiągnąć ważny dla całej branży cel” - podkreśla Paweł Tyszkiewicz, dyrektor zarządzający SAR: - „Chodzi o pracę na rzecz spójnej strategii, poprawiającej kreatywność i innowacyjność. O lepszą realizację kulturotwórczej i społecznej roli reklamy. Co ważne jako Polska, nie tylko będziemy mogli porównać się z innymi, ale wyniki Global Census DEI dla naszego rynku będą miały także pogłębiony wymiar lokalny. Pozwolą zrozumieć, gdzie znajdujemy się w zakresie różnorodności i równości, a to pomoże pracować nad rozwiązaniami” - wskazuje i dodaje, że „w ramach SAR już konstruuje się grupa robocza, która równolegle do badania będzie pracować nad kartą równości dla całej branży. - A to zaledwie pierwszy krok, by wspólnie budować zróżnicowane, sprawiedliwe, integracyjne miejsca pracy, w których wszyscy mamy głos” - zapowiada Tyszkiewicz i dodaje, że wyniki Global Census DEI będą kluczową wytyczną dla powołanego na początku roku w ramach SAR Projektu ESG dla branży komunikacji marketingowej (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny), który ma na celu wypracowanie, a następnie upowszechnienie dobrych praktyk. 

  

Kwestionariusz mogą anonimowo wypełnić wszyscy pracownicy branży: pracujący w działach marketingu jak i w agencjach kreatywnych, PR, mediowych, social, influencer, eventowych czy w domach produkcyjnych, a także freelancerzy. Wyniki, które poznamy w czerwcu 2023 roku, pokażą czy w porównaniu z pierwszą falą badania, w reklamie i marketingu nastąpił postęp w zakresie różnorodności. Dwa lata temu najczęściej zgłaszanymi formami dyskryminacji były te ze względu na wiek i płeć, co było związane z opieką nad bliskimi osobami starszymi, chorymi czy dziećmi, a także ze względu na pochodzenie etniczne czy z powodu niepełnosprawności. Okazało się również, że chociaż branża marketingowa pod względem równości przewyższa inne sektory, jeden na siedmiu pracowników rozważa opuszczenie swojej firmy lub branży ze względu na brak różnorodności i inkluzywności (na niektórych rynkach była to nawet jedna na cztery osoby). Pełne wyniki i analizy z pierwszej fali Global Census DEI, które objęło 27 rynków i zgromadziło ponad 10 000 ankiet, można zobaczyć tutaj.

 

Ponadto od czasu ogłoszenia pierwszych wyników w 2021 roku, WFA przedstawiła Globalną Kartę Zmian (Global Charter for Change) - zestaw uniwersalnych zasad i pomysłów dla wszystkich firm w branży, które chcą poprawić doświadczenia swoich pracowników. 

  

Jest wiele dowodów na to, że nasza branża stoi w obliczu wielkiego kryzysu talentów i to główna przeszkoda dla dalszego wzrostu - podnosi Stephan Loerke, dyrektor generalny WFA. - Mamy więc absolutny imperatyw biznesowy, by zatrzymać najzdolniejszych, których potrzebujemy, by przetrwać i się rozwijać. Druga fala Global Census DEI ma kluczowe znaczenie także dlatego, że dostarczy nam danych na temat postępów, które, mamy nadzieję, jako branża poczyniliśmy pomimo wyzwań związanych z covidem i kryzysem gospodarczym. Im więcej odpowiedzi uzyskamy, tym lepiej będziemy mogli zrozumieć, gdzie musimy się poprawić, by stać się bardziej przyjaznym miejscem dla różnorodnej grupy talentów, których potrzebujemy.  Dlatego wzywam wszystkich do wsparcia tej wyjątkowej inicjatywy” - apeluje szef WFA i dodaje, że przy zachowaniu anonimowości to szansa by głos pracowników reklamy i marketingu został szeroko usłyszany, a także na bycie częścią większej zmiany.  

  

Tegoroczna fala badania potrwa od 15 marca do 15 kwietnia i obejmuje 34 rynki, jednak każdy, niezależnie od miejsca, może podzielić się swoją opinią. Oprócz Polski obejmie Argentynę, Brazylię, Kanadę, Finlandię, Niemcy, Grecję, Hong Kong, Włochy, Irlandię, Indie, Japonię, Malezję, Nową Zelandię, Holandię, Norwegię, Pakistan, Filipiny, Portugalię, Singapur, Słowenię, Republikę Południowej Afryki, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię, Turcję, Bahrajn, Kuwejt, Oman, Katar, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA i Wielką Brytanię. 

  

Oprócz WFA, inicjatywa jest wspierana przez VoxComm, Campaign, Kantar, Advertising Week, Cannes Lions, Effie Worldwide, IAA, Global Web Index (GWI) oraz ponad sto innych organizacji branżowych. W Polsce do SAR dołączyły już Press, Media Marketing Polska, Nowymarketing.pl. YouTube, RocketJobs.pl, #PoStroniekobiet.pl. Za adaptację globalnej kampanii zachęcającej do udziału w badaniu odpowiada agencja MullenLowe Warsaw i dom mediowy Mediahub (MullenLowe Group).