Google_kantar_raport_BANNER_960x480_03

  

Efektywność komunikacji marek w świecie wielu ekranów: Częstotliwość i synergia

 

Druga edycja cross-mediowego badania Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Kantar oraz Google

 

W 2021 roku we współpracy z Google oraz Kantar zrealizowaliśmy unikalny na polskim rynku projekt badawczy Efektywność komunikacji marek w świecie wielu ekranów. Celem badania było zrozumienie jak różni się efektywność marketingowej komunikacji ze względu na typy urządzeń ekranowych i typy kanałów mediowych. 

 

W tym roku oddajemy w ręce marketerów drugą część badania, aby dostarczyć im aktualne wnioski na temat efektywności reklam wideo: Efektywność komunikacji marek w świecie wielu ekranów: Częstotliwość i synergia. Tym razem raport z badania odpowiada na pytanie, jak wygląda zależność pomiędzy częstotliwością kontaktu z reklamą wideo a jej skutecznością. 

 

W celu pogłębienia wiedzy na temat wieloekranowej komunikacji przeanalizowaliśmy:

 

  • Częstotliwość: jak zmienia się efekt komunikacji w zależności od częstotliwości kontaktów z reklamą? Czy we wszystkich mediach wideo częstotliwość ma takie samo znaczenie?

  • Różne media wideo: jak wygląda skuteczność komunikacji wideo na platformach social media w porównaniu do telewizji czy YouTube’a; czy przy wyższej częstotliwości każde medium będzie działało na wszystkie poziomy lejka konsumenckiego? 

  • Zależności: czy częstotliwość ma różne znaczenie w budowaniu marki w zależności od konkretnego medium, synergii różnych mediów, wieku oraz target grupy?

 

W ramach badania testowany był dwukrotny, trzykrotny oraz czterokrotny kontakt z grupą reklam na przestrzeni jednego tygodnia. Badaniem objęto osoby w wieku 18-65 lat. Respondenci oglądali testowane reklamy wideo na tej samej platformie lub na kilku różnych. Co ważne, reklamy na każdej platformie były odpowiednio dostosowane do danego medium.


Zachęcamy do zapoznania się z raportem. 

RAPORT:  Efektywność komunikacji marek w świecie wielu ekranów cz.2