DIVERSITY_HERO

  

Badanie Diversity IN Check

  

Zapraszamy do udziału w badaniu Diversity IN Check, które bada i mierzy kwestie diversity, equity i inclusion w branży kreatynwej. Organizatorem badania Diversity IN Check jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce. To najdłużej działająca, od 2000 roku, i największa organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

  

Zarządzanie różnorodnością, inkluzja w organizacji i dążenie do osiągnięcia spójności społecznej to aspekty, których znaczenie i rola, obok kwestii środowiskowych wciąż rosną. Doświadczenie pandemii i wyzwania współczesnej rzeczywistości pokazują, że dobrze wykorzystany (zarządzany) potencjał różnorodności (diversity) i inkluzji (inclusion) wzmacnia innowacje, przyczynia się do lepszych wyników finansowych, a zarazem budowania spójności społecznej. Diversity IN Check to narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji. Diversity IN Check składa się z dwóch elementów Badania Badanie poziomu dojrzałości organizacji/firmy w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej organizacji.

  

Badanie realizowane jest w oparciu o kwestionariusz udostępniany zainteresowanym pracodawcom po podpisaniu umowy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu – właścicielem badania. Kwestionariusz badania oparty jest na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in.:

  • Sustainable Development Goals
  • ISO 26000 i ISO 30415
  • GRI Standards
  • wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych
  • ISO 30415:2021Human resource management — Diversity and Inclusion

  

Pytania w kwestionariuszu Diversity IN Check podzielone są na pięć obszarów tematycznych:

  • Podstawy zarządzania
  • Programy i działania
  • Budowanie zaangażowania
  • Wskaźniki rezultatów
  • Lista

Warunkiem zakwalifikowania się do Diversity IN Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce jest uzyskanie określonej liczby punktów w badaniu.

  

Dlaczego warto?

Każdy z podmiotów uczestniczących w Diversity IN Check: Zyskuje wiedzę na temat stopnia dojrzałości własnej firmy/organizacji w zakresie zarządzania różnorodnością oraz budowania włączających organizacji w porównaniu do innych organizacji uczestniczących w badaniu w postaci indywidualnego raportu/prezentacji Zyskuje możliwość zaprezentowania firmy w mediach Karty Różnorodności (tekst, audio, wideo) i/lub publikacji FOB poświęconej wynikom Promuje własną organizację jako odpowiedzialnego pracodawcę oraz wspiera upowszechnianie zarządzania różnorodnością, budowanie włączających organizacji w Polsce poprzez dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami, tym samym przyczyniając się do większej spójności społecznej. Ma możliwość zakwalifikowania się do Diversity IN Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce pod warunkiem osiągnięcia minimalnej wymaganej liczby punktów. Zakwalifikowanie się na Listę potwierdzone zostanie certyfikatem Po zakwalifikowaniu się do Diversity IN Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce otrzymuje możliwość wykorzystania w komunikacji własnej tytułu Uczestnika Diversity In Check oraz posługiwania się identyfikacją wizualną Uczestników Projektu do czasu kolejnej edycji Projektu.

  

Nadzór nad kwestiami merytorycznymi i poprawnością procesu weryfikacji sprawuje Rada Ekspertek i Ekspertów. Patronem badania jest SAR.

  

Czytaj więcej na:  https://odpowiedzialnybiznes.pl/diversity-in-check/