Efektywność komunikacji marek w świecie wielu ekranów

 

Pierwsza edycja cross-mediowego badania Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Kantar oraz Google

 

Konsumenci żyją w świecie wielu ekranów. Przeciętny Polak w 2020 roku spędził każdego dnia na oglądaniu telewizji 4 godziny i 21 minut.  Zachowania tego typu zostały dodatkowo spotęgowane przez pandemię Covid-19, która zatrzymała w domach znaczną część z nas. Wszystkie dane jednoznacznie pokazują, że ten darowany czas w znacznym stopniu spędzony został na konsumpcji treści wideo.

 

Nowe realia wiążą się z nowymi wyzwaniami dla marketerów. Z jednej strony rozwój nowych formatów reklamowych, w tym często formatów krótszych, bardziej przystępnych kosztowo, obniżył próg wejścia w świat reklamy wideo. Jednak z drugiej strony większa fragmentacja wysokozasięgowych mediów wideo powoduje, że coraz trudniejsze staje się efektywne budowanie zasięgu w grupach celowych. Taki stan rzeczy stawia przed reklamodawcami szereg trudnych pytań, z jakimi wcześniej nigdy nie musieli się zmagać. 

 

Jak planować i optymalizować przekaz reklamowy pomiędzy mediami, ekranami, platformami? Czy efekt, jaki wywiera na konsumenta kontakt z trwającą 30 sekund reklamą, jest taki sam, niezależnie od tego, czy reklama jest obejrzana na ekranie sześćdziesięciopięciocalowego telewizora, czy na ekranie pięciocalowego smartfona? Czy powinniśmy inwestować w kosztowną produkcję 30-sekundowego spotu, czy też możemy osiągnąć te same efekty, jeśli ściśniemy historię do 15- lub nawet 6-sekundowego filmu, dedykowanego do Internetu? Otoczenie mediowe nigdy wcześniej nie było tak skomplikowane jak dziś, ale również nigdy wcześniej nie stwarzało tak wielu możliwości w zakresie optymalizacji.

 

Próbując uporządkować ów skomplikowany świat wielu ekranów, chcemy przedstawić badanie Efektywność komunikacji marek w świecie wielu ekranów. Jest to unikalny na naszym rynku projekt badawczy, w który zaangażowały się trzy podmioty: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Kantar oraz Google. Głównym celem tego cross-mediowego badania było zrozumienie jak różni się efektywność marketingowej komunikacji ze względu na typy urządzeń ekranowych i typy kanałów mediowych. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.  

 

RAPORT: Efektywność komunikacji marek w świecie wielu ekranów cz.1