INSIGHTY I ARCHETYPY

Choć konsumenci – jak każdy z nas – funkcjonują na co dzień w oparciu o utrwalone schematy poznawcze, to rzadko są ich świadomi. Nie do końca uświadamiają sobie również jakie motywy kierują ich działaniami, w jaki sposób dokonują oceny sytuacji lub jak podejmują decyzje i wybory. Takie ukryte, niewyrażone wprost motywy i potrzeby należą do szerokiej kategorii consumer insights. Dla marketingu, tego rodzaju „wglądy” są rzeczą bezcenną – dzięki nim możliwe jest nawiązanie autentycznej i silnej relacji z konsumentem, a przez to skuteczne realizowanie celów biznesowych. Wykorzystanie w komunikacji marketingowej consumer insight jest dialogiem z niejawną strukturą mechanizmów decyzyjnych konsumenta. Konstruując przekaz poprzez nawiązanie do ukrytych wzorców lub odwołanie się do motywacji emocjonalnej konsumenta pozwalamy mu szybko i prawdziwie identyfikować się z naszym przekazem. Archetypy i storytelling stają się w tym przypadku skutecznymi narzędziami strategicznej komunikacji. Poznaj zatem zarówno jasne, jak i mroczne zakamarki duszy konsumenta i mechanizmy kierujące jego decyzjami!

O WARSZTACIE

Co to właściwie jest ten cały consumer insight i dlaczego trudno go sensownie wytłumaczyć? W jaki sposób ludzie podejmują najważniejsze decyzje- nie tylko te związane z kupowaniem produktów? Czym jest archetyp i jak wykorzystać archetypiczne wzory i wyobrażenia do definiowania marki i komunikacji budującej znaczące więzi? W jaki sposób konstruowana jest struktura Wielkiej Opowieści i co z tego wynika dla komunikacji marek i procesu sprzedaży? Podczas autorskiego warsztatu Marka Staniszewskiego gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki (+mnóstwo zaskoczeń!). Angażująca formuła pozwala uczestnikom na bieżąco stosować zdobytą wiedzę. Praktyczne ćwiczenia i praca na konkretnym produkcie - podany w pigułce proces tworzenia skutecznej komunikacji od inspirującego insightu do tworzenia angażującej historii, która sprzedaje.

NAJWAŻNIEJSZE CELE

• Zrozumiesz w jaki sposób odbywa się proces decyzyjny konsumenta

• Dowiesz się jak docierać do wartościowych insightów

• Będziesz potrafił ocenić insight w kategoriach użyteczności marketingowej

• Zrozumiesz czym są archetypy jako zjawisko psychologiczne

• Będziesz potrafił dobrać archetyp marki w oparciu o zakładane cele komunikacyjne

• Poznasz założenia komunikacji opartej o storytelling

WYKŁADOWCA

Marek Staniszewski

TERMIN SZKOLENIA:

  • 06.10.2020 r.
  • 03.11.2020 r.

BROSZURA

GODZINY

9:00-15:00 (z godzinną przerwą regeneracyjną)

KOSZT UDZIAŁU

  • 500,00 zł netto (Cena dla Członków SAR)
  • 550,00 zł netto (Cena dla firm niezrzeszonych)

REJESTRACJA

KONTAKT

szkolenia@sar.org.pl/ 508-309-012