Wykładowcy_1200x628_v1b

MBS PROGRAM by EFFIE

Dwadzieścia lat konkursu Effie Awards i zbierania doświadczeń od najlepszych marketerów w kraju oraz prezesów największych firm współtworzących kategorię Marketing & Business Solutions – pozwoliło nam zbudować bazę wiedzy o efektywnych praktykach rozwoju biznesu i dało podstawy do stworzenia SAR MBS by Effie. SAR MBS by Effie – to 5-stopniowy, autorski program rozwojowy dedykowany ambitnym managerom, którzy chcą się nauczyć, jak rozwijać marketing, aby był liderem zmian w organizacji.


O SZKOLE

SAR MBS Program by Effie to nowoczesna forma edukacji i rozwoju dla menedżerów średniego i wyższego szczebla, rozumiejących potrzebę samodoskonalenia w warunkach zmieniających się modeli biznesowych, nowych oczekiwań organizacyjnych i rynkowych. To projekt, który ma odpowiadać na potrzeby rynku i jego uczestników, dla których tradycyjne myślenie o roli marketera w organizacji jest niewystarczające.


DLA KOGO

Dla osób aspirujących, zaangażowanych i angażujących (dziś z co najmniej 5-letnim doświadczeniem pracy w organizacji na stanowiskach menedżerskich, raportujących do szczebla C/C-1, które bezpośrednio opracowały/koordynowały/prowadziły/nadzorowały kilka projektów (zakończonych powodzeniem lub porażką) oraz są świadome swoich potrzeb rozwojowych związanych z uczestnictwem w szkole.

Dla przyszłych dyrektorów marketingu. Tych, którzy spośród wszystkich członków zarządu najlepiej rozumieją potrzeby klienta.


PROGRAM

SAR MBS Program by Effie w sposób unikatowy łączy metody dydaktyczne związane z aktywnym uczeniem oraz uczeniem opartym na dowodach (evidence based learning). Szkoła jest projektem kierowanym do niewielkich grup, co gwarantuje bardzo indywidualne podejście do potrzeb uczestników.

SAR MBS Program by Effie w praktyczny sposób korzysta z doświadczeń rynku. To szkoła z „prostym”, choć wielotorowym i komplementarnym podejściem – uczestnicy i prowadzący zajęcia pracują w oparciu o studia przypadków, zaczerpnięte z zasobów i doświadczeń wynikających z 20-letniej historii polskiej edycji konkursu Effie. Inspiracje czerpane są także z analizy studiów przypadku związanych z porażkami marek i nieefektywnych kampanii i działań marketingowych.

PROSTE PODEJŚCIE- praca na studiach przypadków, z których 75% stanowią zgłoszenia do konkursu Effie– maksimum praktyki opartej na konkretnych przykładach z biznesu (success & fail stories)

DWUTOROWE, KOMPLEMENTARNE PODEJŚCIE DO MERYTORYKI- uwzględnienie w każdym z modułów kompetencji „twardych” (modele, strategia, analiza etc.) i „miękkich” (praca zespołowa, komunikacja, ludzie, kompetencje)

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE- zajęcia prowadzone wyłącznie przez praktyków biznesu i osoby posiadające umiejętności i motywację do uczenia (lub praktyków biznesu wspieranych przez moderatorów/ facylitatorów procesu)

PODEJŚCIE PROCESOWE- szkoła uczy spójnego podejścia do procesu (od jego początku procesu do zakończenia)

LOGIKA MERYTORYCZNA PROJEKTU ROZWOJOWEGO- procesowa – następstwo kroków 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5+


WYKŁADOWCY

Edukacja w szkole to proces, w którym w bezpośredniej, bliskiej, mentorskiej relacji łączą się i współpracują ze sobą różni uczestnicy rynku – związani z Effie doświadczeni eksperci, praktycy, wysocy rangą menedżerowie z udokumentowaną karierą i sukcesami zawodowymi, również w szczeblu prezesów firm. Dzięki spotkaniu osobowości możliwe będzie przedefiniowanie doświadczeń własnych, zrozumienie współzależności między procesami, poznanie perspektywy różnych branż i rynków. Spodziewana skuteczność procesu edukacji w szkole opiera się także na łączeniu w procesie i w każdym „kroku”:

• poznawania i doświadczania elementów tzw. twardej wiedzy biznesowej (np. rynek, dane, analizy służące realizacji celu ostatecznego działań marketingowych, jakim jest zwiększanie sprzedaży i przychodów o określonej zyskowności oraz odpowiedzialność za efektywność działań i zwrot z inwestycji, itd.);

• doświadczania własnego potencjału w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych, interpersonalnych, komunikacyjnych i menedżersko-zarządczych pod okiem trenerów-facylitatorów oraz tutorów procesu rozwojowego (superwizje i action-learning).


Zapraszamy do 2 edycji Programu MBS by Effie:

MODUŁ 1
ANALIZA, OCENA, CELE, PROCES

MODUŁ 2
STRATEGIA – MARKA I BIZNES

MODUŁ 3
LUDZIE

MODUŁ 4
KOMUNIKACJA I INSPIRACJA

Szczegóły już wkrótce!

HARMONOGRAM

Zajęcia w szkole prowadzone są w formule 2-dniowych zjazdów (sobota i niedziela), w 2-tygodniowych odstępach.

START 2 EDYCJI: 24.04.2021 roku

LOKALIZACJA

Więcej informacji wkrótce

KOSZT UDZIAŁU

19.000 zł netto (cena dla Członków SAR)
20.000 zł netto (cena dla firm niezrzeszonych)


ZAPISY

Aneta Jodko
Senior Project Manager
Mob. 508 309 012
Tel. +48 22 898 84 25
aneta.jodko@sar.org.pl

Magdalena Tyszkiewicz
Knowledge Manager
Mob. 794 575 525
magdalena.tyszkiewicz@sar.org.pl

WIĘCEJ INFORMACJI