PRZEJMOWANIE KONTROLI NAD KATEGORIĄ

Rynek określa się poprzez dwa wymiary: jego strukturę, czyli rolę poszczególnych uczestników oraz jego zachowanie, czyli co i jak się odbywa w danej kategorii.

Doskonale wiemy co, komu, kiedy i jak produkty są dostarczane. Jeżeli to akceptujemy, nasza orientacja określana jest jako market driven. Jeśli kwestionujemy istniejący układ jesteśmy rewolucjonistami, taka orientacja to driving market, czyli samodzielne sterowanie rynkiem. Może to zrobić każdy i praktycznie w każdej kategorii.

Jak podejść do tematu w praktyce? 

Model postępowania obejmuje sześć etapów, przy czym dwa pierwsze są realizowane równolegle. Krok pierwszy, to analiza potencjału określająca stopień gotowości przedsiębiorstwa do przyjęcia roli sterującego. Jednocześnie analiza reguł gry pozwala określić, jak obecnie osiąga się pozycję sterowania rynkiem. Krok kolejny, to wybór strategii, który jest uzależniony od efektów diagnozy potencjału. Następnie następuje projektowanie drivera, co odbywa się w ramach istniejących lub nowych reguł, w zależności od przyjętej strategii. Finalnie mapujemy wdrożenie, czyli tworzymy listę inicjatyw, których realizacja zapewni implementację wybranego kierunku. I Tyle.

Tylko sterujący rynkiem są w stanie generować wielkie zyski, bo jest to związane bezpośrednio z przewagą konkurencyjną.

Podczas wykładu przedstawiona zostanie autorska metoda (MDS) przejmowania kontroli nad rynkiem.

WYKŁADOWCA

Piotr Lutek

TERMINY WYKŁADU

Dokładny termin wkrótce - szkolenia@sar.org.pl

GODZINY

10:00-12:00

KOSZT UDZIAŁU

Wykład bezpłatny

REJESTRACJA

szkolenia@sar.org.pl

KONTAKT

szkolenia@sar.org.pl/ 508-309-012