MPM - hero wrzesień

UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, TO JEDNA Z KLUCZOWYCH KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI!

Celem programu naszej szkoły jest rozwijanie kompetencji i pogłębianie wiedzy w zakresie zintegrowanej komunikacji marketingowej, koncentrując się na stronie procesowej oraz zarządzaniu projektami.

Rozwój kompetencji, pogłębienie wiedzy w zakresie zintegrowanej komunikacji marketingowej koncentrując się na stronie procesowej oraz zarządzaniu projektami marketingowymi, komunikacyjnymi.

MPM MARKETING PROJECTS MANAGEMENT to przygotowanie do działań HANDS-ON & END-TO-END w projektach marketingowych i kompetentna energia, dzięki której jako marketer lub manager – widzę, co mam zrobić i wiem, jak się do tego zabrać + rozumiem, jak poprowadzić projekt lub współdziałać w nim z innymi; działam bardziej świadomie i korzystając z najlepszych praktyk, tak by odnieść sukces.


Energetyzujemy zawodowo, ponieważ wiemy, że współczesne organizacje biznesowe działają w oparciu o efektywne budowanie zespołów projektowych, optymalizację procesów i dopasowywanie najlepszych metodyk pracy, by osiągać założone cele i budować przewagę konkurencyjną na rynku.

   

Zarządzanie projektami marketingowymi to złożony obszar wymagający:

 • WIEDZY EKSPERCKIEJ,
 • UMIEJĘTNOŚCI PLANOWANIA PROCESÓW,
 • SPRAWNOŚCI OPERACYJNEJ,
 • ODPOWIEDNIEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI (zarówno po stronie klienta, partnera, a częściej grupy podmiotów zewnętrznych)

  

MANAGEROWIE I LIDERZY PROJEKTÓW MARKETINGOWYCH MIERZĄ SIĘ Z WIELOMA WYZWANIAMI: operacyjnymi związanymi z zarządzaniem ludźmi, stale zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi, presją oczekiwań coraz większej efektywności oraz zwrotów z inwestycji.   

  

MPM - program

  

MKT PROJECT PROCES OD A-Z

BO RYNEK USŁUG MARKETINGOWYCH DYNAMICZNIE ZMIENIA SIĘ I DYWERSYFIKUJE.

Rozległość oferty oraz specjalizacja poszczególnych kategorii usług wymaga stałego pogłębiania i porządkowania wiedzy. Mnogość i złożoność poszczególnych obszarów eksperckich stanowi wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku.

Jednym z kluczowych elementów mających znaczenie dla skutecznej komunikacji marketingowej oraz realizacji projektów jest zrozumienie różnych perspektyw, możliwości i potrzeb. Umożliwia ono efektywne współdziałanie marketerów, agencji strategicznych, kreatywnych i digitalowych, software house’ów, domów mediowych, agencji badawczych, podmiotów PR, Ecommerce itd. Stanowi punkt wyjścia do budowania sprawnych zespołów projektowych oraz skutecznych inicjatyw marketingowych.

MPM - harmonogram na wrzesień

MPM CAREER BOOSTER, DODAJE SKILLE

Program kierujemy do tych, którzy chcą się rozwijać lub potrzebują wsparcia w obszarze zarządzania oraz prowadzenia projektów marketingowych.  Wszyscy zainteresowani zwiększeniem efektywności swoich działań, zoptymalizowaniem wartości dostarczanych przez nich produktów i usług. Marketerzy i managerzy myślący o dalszym rozwijaniu swojej oferty i dostosowywaniu swoich działań do bieżących oraz przyszłych możliwości i oczekiwań rynkowych.

  

ZAPRASZAMY

 • MARKETERÓW - brand teamy, zespoły komunikacji/ mediów i inne pracujące nad projektami komunikacyjnymi, zapraszamy też wewnętrznych partnerów z zespołów zakupów/procurement.
 • MANAGERÓW W AGENCJACH MARKETINGOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH, MEDIOWYCH, DIGITALOWYCH, którzy chcą mieć holistyczny obraz rynku, specyfiki działania stron oraz wspierać zespół projektowy w efektywnej pracy i świadomie rozwijać swój biznes.
 • MANAGERÓW INSTYTUTÓW BADAWCZYCH, DOSTAWCÓW TECHNOLOGII - współpracujących z marketerami i agencjami marketingowymi / komunikacyjnymi.
 • POZOSTAŁYCH INTERESARIUSZY RYNKU USŁUG MARKETINGOWYCH / KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ wspierających w jakikolwiek sposób działania komunikacyjne.
 • PROFESJONALISTÓW w branży marketingu i komunikacji z kilkuletnim doświadczeniem, którzy na co dzień prowadzą projekty marketingowe i chcą się rozwijać / wzmocnić w tym zakresie
 • MANAGERÓW, którzy chcą mieć holistyczny obraz rynku, specyfiki działania stron oraz wspierać zespół projektowy w efektywnej pracy i rozwijać swój biznes będąc świadomym potrzeb i specyfiki działania innych interesariuszy lub chcą zmienić ścieżkę kariery i zbudować / wzmocnić swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami marketingowymi.
 • WSZYSTKICH, którzy chcą się rozwijać w obszarze marketingu, komunikacji marketingowej i zarządzania projektami w tych obszarach i szukają inspirujących praktyków, od których mogą się uczyć.

33

BEST PRACTICE, NAJLEPSZE OD NAJLEPSZYCH

Trenerami są eksperci, praktycy, liderzy - przedstawiciele klientów różnych kategorii, agencji kreatywnych, digitalowych, mediowych, Ecommerce, PR, event-sponsoringowych, agencji badawczych i innych partnerów wspierających procesy marketingowe / komunikacyjne.

Zweryfikowali wiele teorii w praktyce i potwierdzili gotowość, by podzielić się swoim doświadczeniem, pokazując przykłady rynkowych "best-practice" oraz docenione na rynku projekty marketingowe. Zderzając perspektywy różnych stron biorących aktywny udział w projektach i procesach marketingowych zaprosiliśmy duety, a nawet tercety, aby promować i wzmacniać współpracę interdyscyplinarną.

Partnerem szkoły jest MASPEX

Chcesz zawodowej energii? Pobierz broszurę MPM i zostaw swoja dane, prześlemy wszystkie informacje:

32

  

DO POBRANIA

2

  

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

SPOTKANIA STACJONARNE oraz ONLINE 6.09.2024 - 28.03.2025

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej ul. Czerska 8/10,
00-732 Warszawa

16 000 zł + VAT 

  

ZGŁOSZENIA

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z nami.

tel: 794 575 525

szkolenia@sar.org.pl

Chcesz zgłosić swój udział lub udział swoich pracowników? Wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz:

zglos