MPM hero

UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, TO JEDNA Z KLUCZOWYCH KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI!

Celem programu naszej szkoły jest rozwijanie kompetencji i pogłębianie wiedzy w zakresie zintegrowanej komunikacji marketingowej, koncentrując się na stronie procesowej oraz zarządzaniu projektami.

Rozwój kompetencji, pogłębienie wiedzy w zakresie zintegrowanej komunikacji marketingowej koncentrując się na stronie procesowej oraz zarządzaniu projektami marketingowymi, komunikacyjnymi.

MPM MARKETING PROJECTS MANAGEMENT to przygotowanie do działań HANDS-ON & END-TO-END w projektach marketingowych i kompetentna energia, dzięki której jako marketer lub manager – widzę, co mam zrobić i wiem, jak się do tego zabrać + rozumiem, jak poprowadzić projekt lub współdziałać w nim z innymi; działam bardziej świadomie i korzystając z najlepszych praktyk, tak by odnieść sukces.


Energetyzujemy zawodowo, ponieważ wiemy, że współczesne organizacje biznesowe działają w oparciu o efektywne budowanie zespołów projektowych, optymalizację procesów i dopasowywanie najlepszych metodyk pracy, by osiągać założone cele i budować przewagę konkurencyjną na rynku.

   

Zarządzanie projektami marketingowymi to złożony obszar wymagający:

 • WIEDZY EKSPERCKIEJ,
 • UMIEJĘTNOŚCI PLANOWANIA PROCESÓW,
 • SPRAWNOŚCI OPERACYJNEJ,
 • ODPOWIEDNIEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI (zarówno po stronie klienta, partnera, a częściej grupy podmiotów zewnętrznych)

  

MANAGEROWIE I LIDERZY PROJEKTÓW MARKETINGOWYCH MIERZĄ SIĘ Z WIELOMA WYZWANIAMI: operacyjnymi związanymi z zarządzaniem ludźmi, stale zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi, presją oczekiwań coraz większej efektywności oraz zwrotów z inwestycji.   

  

MPM program

  

MKT PROJECT PROCES OD A-Z

BO RYNEK USŁUG MARKETINGOWYCH DYNAMICZNIE ZMIENIA SIĘ I DYWERSYFIKUJE.

Rozległość oferty oraz specjalizacja poszczególnych kategorii usług wymaga stałego pogłębiania i porządkowania wiedzy. Mnogość i złożoność poszczególnych obszarów eksperckich stanowi wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku.

Jednym z kluczowych elementów mających znaczenie dla skutecznej komunikacji marketingowej oraz realizacji projektów jest zrozumienie różnych perspektyw, możliwości i potrzeb. Umożliwia ono efektywne współdziałanie marketerów, agencji strategicznych, kreatywnych i digitalowych, software house’ów, domów mediowych, agencji badawczych, podmiotów PR, Ecommerce itd. Stanowi punkt wyjścia do budowania sprawnych zespołów projektowych oraz skutecznych inicjatyw marketingowych.

MPM harmonogram

MPM CAREER BOOSTER, DODAJE SKILLE

Program kierujemy do tych, którzy chcą się rozwijać lub potrzebują wsparcia w obszarze zarządzania oraz prowadzenia projektów marketingowych.  Wszyscy zainteresowani zwiększeniem efektywności swoich działań, zoptymalizowaniem wartości dostarczanych przez nich produktów i usług. Marketerzy i managerzy myślący o dalszym rozwijaniu swojej oferty i dostosowywaniu swoich działań do bieżących oraz przyszłych możliwości i oczekiwań rynkowych.

  

ZAPRASZAMY

 • MARKETERÓW - brand teamy, zespoły komunikacji/ mediów i inne pracujące nad projektami komunikacyjnymi, zapraszamy też wewnętrznych partnerów z zespołów zakupów/procurement.
 • MANAGERÓW W AGENCJACH MARKETINGOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH, MEDIOWYCH, DIGITALOWYCH, którzy chcą mieć holistyczny obraz rynku, specyfiki działania stron oraz wspierać zespół projektowy w efektywnej pracy i świadomie rozwijać swój biznes.
 • MANAGERÓW INSTYTUTÓW BADAWCZYCH, DOSTAWCÓW TECHNOLOGII - współpracujących z marketerami i agencjami marketingowymi / komunikacyjnymi.
 • POZOSTAŁYCH INTERESARIUSZY RYNKU USŁUG MARKETINGOWYCH / KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ wspierających w jakikolwiek sposób działania komunikacyjne.
 • PROFESJONALISTÓW w branży marketingu i komunikacji z kilkuletnim doświadczeniem, którzy na co dzień prowadzą projekty marketingowe i chcą się rozwijać / wzmocnić w tym zakresie
 • MANAGERÓW, którzy chcą mieć holistyczny obraz rynku, specyfiki działania stron oraz wspierać zespół projektowy w efektywnej pracy i rozwijać swój biznes będąc świadomym potrzeb i specyfiki działania innych interesariuszy lub chcą zmienić ścieżkę kariery i zbudować / wzmocnić swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami marketingowymi.
 • WSZYSTKICH, którzy chcą się rozwijać w obszarze marketingu, komunikacji marketingowej i zarządzania projektami w tych obszarach i szukają inspirujących praktyków, od których mogą się uczyć.

MPM wykładowcy

BEST PRACTICE, NAJLEPSZE OD NAJLEPSZYCH

Trenerami są eksperci, praktycy, liderzy - przedstawiciele klientów różnych kategorii, agencji kreatywnych, digitalowych, mediowych, Ecommerce, PR, event-sponsoringowych, agencji badawczych i innych partnerów wspierających procesy marketingowe / komunikacyjne.

Zweryfikowali wiele teorii w praktyce i potwierdzili gotowość, by podzielić się swoim doświadczeniem, pokazując przykłady rynkowych "best-practice" oraz docenione na rynku projekty marketingowe. Zderzając perspektywy różnych stron biorących aktywny udział w projektach i procesach marketingowych zaprosiliśmy duety, a nawet tercety, aby promować i wzmacniać współpracę interdyscyplinarną.

Partnerem szkoły jest MASPEX

Chcesz zawodowej energii? Pobierz broszurę MPM i zostaw swoja dane, prześlemy wszystkie informacje:

32

  

DO POBRANIA

2

  

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

SPOTKANIA STACJONARNE oraz ONLINE 18.10.2024 - 27.06.2025

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej ul. Czerska 8/10,
00-732 Warszawa

16 000 zł + VAT 

  

ZGŁOSZENIA

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z nami.

tel: 794 575 525

szkolenia@sar.org.pl

Chcesz zgłosić swój udział lub udział swoich pracowników? Wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz:

zglos