WARSZTATY BUDUJĄ ZESPÓŁ

Praca z klientem może być znacznie bardziej efektywna, jeśli odbywa się na poziomie partnerskim. Agencja i klient pracujący wspólnie jako ZESPÓŁ, a nie dwie odrębne strony (zamawiający i wykonawca) osiągają dużo lepsze wyniki. Taki model zapewnia również większą satysfakcję i atmosferę współpracy. Jedną z najlepszych i sprawdzonych metod dla takiej współpracy jest formuła warsztatowa. Zespół zaangażowany w realizację konkretnego celu może wówczas wspólnie wypracowywać efektywne rozwiązania. To właśnie tego rodzaju relacje-oparte na zaufaniu i współpracy celu-szybko zacieśniają więzy pomiędzy agencją i klientem.

O WARSZTACIE

Szkolenie obejmuje dwa obszary tematyczne:
• Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli poznać sposoby pozwalające diagnozować siłę i spójność zespołów projektowych. Poza tym nauczą się w jaki sposób zwiększać wspólną odpowiedzialność, zapewniać wzajemne wsparcie i współpracę w ramach zespołów. Dowiedzą się również, jak identyfikować  i niwelować dysfunkcje w zespole.
• Uczestnicy otrzymają najważniejsze informacje i narzędzia pozwalające wprowadzić kulturę pracy opartą na prowadzeniu warsztatów.

NAJWAŻNIEJSZE CELE

• Definiować cele i zadania dla zespołów projektowych;

• Rozpoznawać dysfunkcje w pracy zespołów;

• Tworzyć tzw. Kartę Zespołu;

• Projektować warsztaty;

• Płynniej prowadzić procesy warsztatowe.

WYKŁADOWCA

Marek Staniszewski

TERMINY SZKOLENIA

Dokładny termin wkrótce -  szkolenia@sar.org.pl

BROSZURA

GODZINY

9:00-15:00 (z godzinną przerwą regeneracyjną)

KOSZT UDZIAŁU

  • 500,00 zł netto (Cena dla Członków SAR)
  • 550,00 zł netto (Cena dla firm niezrzeszonych)

KONTAKT

szkolenia@sar.org.pl/ 508-309-012