Duża rywalizacja i konkurencja to niewątpliwie bardzo pozytywny czynnik prorozwojowy, stymulujący stałe podnoszenie jakości świadczonych usług,
a także racjonalizujący ich ceny. To zjawisko korzystne zarówno dla klientów, którzy mając szeroki wybór mogą dobrać partnera najlepiej spełniającego ich oczekiwania, jak i dla agencji, które inwestując same w siebie, łatwiej sprostują rynkowym wymaganiom.

Sprawne funkcjonowanie tego modelu rywalizacji skutkuje konstruktywnym rozwojem całej branży. Ogranicza niepotrzebne zakłócenia efektywnej współpracy między partnerami, minimalizuje chwile, w których naruszone jest wzajemne zaufanie oraz redukuje obniżanie się społecznego odbioru
i postrzegania firm marketingowych. Rekomendujemy wszystkim uczestnikom postępowań przetargowych przestrzeganie kilku fundamentalnych zasad wypracowanych przez European Association of Communications Agencies.

  1. Najwyższym atutem marketera jest silny brand

Uważamy, że precyzyjny wybór i budowanie długotrwałej relacji z agencją, realnie przekłada się na zbudowanie mocnej marki, jej promocję oraz wzrost sprzedaży. Prowadzi to do podwyższenia rentowności oraz aktywów korporacyjnych reklamodawcy. Długotrwałe relacje między agencją
a klientem wprost proporcjonalnie służą zdrowiu marki. Zanim więc zdecydujesz się na przetarg, zastanów się, czy uda Ci się wypracować lepszy model kooperacji z obecną agencją, który efektywniej będzie się przekładać na obopólne korzyści.

  1. Warto zaufać tym, których znamy i cenimy

Twierdzimy, że w przypadku planowania nowej kampanii reklamowej optymalnym rozwiązaniem jest w pierwszej kolejności rozważenie współpracy
z firmami, z którymi już z powodzeniem współpracowaliśmy. Szeroko zakrojony przetarg agencyjny nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Przed jego organizacją należy mieć świadomość, ponoszonych być może niepotrzebnie, kosztów własnych oraz innych uczestników przetargu.

  1. Najpierw strategia, potem kreacja

Jeśli decyzja prowadzi Cię do rozpisania przetargu, pełny przetarg kreatywny nie zawsze musi być potrzebny. Zastanów się, czy do wyboru Twojego nowego partnera nie wystarczy poznać jego sposobu myślenia i wypracowanie kierunku strategicznego.

  1. Zgodnie z prawem i porozumieniami

Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego muszą działać w pełnym porozumieniu, co do praw autorskich i poufności materiałów dostarczanych sobie wzajemnie.