mbs

  


  

Kwiecień 2023

  


  

 Nazwa szkolenia : Stosowanie strategii negocjacyjnych wobec klientów

 Ekspert : Michał Wroński

 Data szkolenia: 3,4 kwietnia

 Link do szkolenia: https://sar.org.pl/artykul/339

 Cena szkolenie: 2 550 zł

 Czas szkolenia: 17h

 Dostępność: Brak Miejsc

  


  

 Nazwa szkolenia : Stosowanie strategii negocjacyjnych wobec klientów

 Ekspert : Michał Wroński

 Data szkolenia: 5,6 kwietnia

 Link do szkolenia: https://sar.org.pl/artykul/339

 Cena szkolenie: 2 550 zł

 Czas szkolenia: 17h

 Dostępność: Brak Miejsc

  


  

 Nazwa szkolenia : Projektowanie strategii marki

 Ekspert : Marta Jaskulska

 Data szkolenia: 12 ,13, 14 kwietnia

 Link do szkolenia: https://sar.org.pl/artykul/307

 Cena szkolenie: 2 500 zł

 Czas szkolenia: 20h

 Dostępność: Brak Miejsc

  


  

 Nazwa szkolenia : Podnoszenie poziomu efektywności w pracy agencji reklamowej. Jak działać i komunikować się, aby być efektywnym w tym, co się robi i aby tę efektywność widział i doceniał klient

 Ekspert : Iwona Doktorowicz Dudek

 Data szkolenia: 14, 15 kwietnia

 Link do szkolenia: https://sar.org.pl/artykul/341

 Cena szkolenie: 1 800 zł

 Czas szkolenia: 12h

 Dostępność: Brak Miejsc

  


  

 Nazwa szkolenia : Zarządzanie zespołem w firmie marketingowej

 Ekspert : Maciej Żylewicz

 Data szkolenia: 18, 21 kwietnia

 Link do szkolenia: https://sar.org.pl/artykul/342

 Cena szkolenie: 1 800 zł

 Czas szkolenia: 12h

 Dostępność: Brak Miejsc

  


  

 Nazwa szkolenia : Zarządzanie finansami w agencji reklamowej

 Ekspert : Edyta Mańturzyk

 Data szkolenia: 19 kwietnia

 Link do szkolenia: https://sar.org.pl/artykul/340

 Cena szkolenie: 1 500 zł

 Czas szkolenia: 10h

  


  

 Nazwa szkolenia : Prezentowanie strategii

 Ekspert : Marek Staniszewski

 Data szkolenia: 20,21 kwietnia

 Link do szkolenia: https://sar.org.pl/artykul/310

 Cena szkolenie: 1 800 zł

 Czas szkolenia: 12h

  


  

 Nazwa szkolenia : Budowanie relacji z klientem

 Ekspert : Maciej Żylewicz

 Data szkolenia: 24, 25 kwietnia

 Link do szkolenia: https://sar.org.pl/artykul/343

 Cena szkolenie: 1 800 zł

 Czas szkolenia: 12h

 Dostępność: Brak Miejsc

  


  

 Nazwa szkolenia : Projektowanie strategii komunikacji

 Ekspert : Marcin Samek

 Data szkolenia: 24, 25 kwietnia

 Link do szkolenia: https://sar.org.pl/artykul/311

 Cena szkolenie: 2 500 zł

 Czas szkolenia: 20h

  


  

 Nazwa szkolenia : Storytelling - Opowiadanie historii w marketingu

 Ekspert : Marek Staniszewski

 Data szkolenia: 27, 28 kwietnia

 Link do szkolenia: https://sar.org.pl/artykul/313

 Cena szkolenie: 2 500 zł

 Czas szkolenia: 20h

  


  

 Nazwa szkolenia : STORYDOING Budowanie strategii komunikacji opartej na działaniach, doświadczeniach i zaangażowaniu uczestników

 Ekspert : Rafał Lampasiak

 Data szkolenia: 26, 27, 28 kwietnia

 Link do szkolenia: https://sar.org.pl/artykul/312

 Cena szkolenie: 2 500 zł

 Czas szkolenia: 20 h

  


  

Maj 2023

  


  

  

 Nazwa szkolenia : Projektowanie strategii komunikacji

 Ekspert : Marcin Samek

 Data szkolenia: 10,11 maja

 Link do szkolenia: https://sar.org.pl/artykul/311

 Cena szkolenie: 2 500 zł

 Czas szkolenia: 20h

  


  

 Nazwa szkolenia : Zarządzanie zespołem w firmie marketingowej

 Ekspert : Maciej Żylewicz

 Data szkolenia: 10,11 maja

 Link do szkolenia: https://sar.org.pl/artykul/342

 Cena szkolenie: 1 800 zł

 Czas szkolenia: 12h

  


  

 Nazwa szkolenia : MARKETING PROJECTS MANAGEMENT - MPM - 1 edycja

 Ekspert : 40 najlepszych praktyków – ekspertów branży

 Data szkolenia: 19 maja 2023 - 24 luty 2024

 Link do szkolenia: https://sar.org.pl/artykul/szkola-zarzadzania-projektami-w-komunikacji-136

 Cena szkolenie: 12 000 zł / 15 000 zł

 Czas szkolenia: 200h

  


  

 Nazwa szkolenia : SZKOŁA STRATEGII MARKI - SSM - 25. edycja

 Ekspert : Ponad 20 najlepszych praktyków – ekspertów branży

 Data szkolenia : 26 maja 2023 - 23 luty 2024

 Link do szkolenia : https://sar.org.pl/ssm

 Cena szkolenie :  14 000 zł / 16 000 zł

 Czas szkolenia : 200h

  


  

Wkrótce 2023

  


  

 Nazwa szkolenia : MARKETING& BUSINESS SOLUTION - MBS by Effie - 5 edycja

 Ekspert : Ponad 20 najlepszych praktyków – ekspertów branży

 Data szkolenia: po Gali Effie

 Link do szkolenia: https://sar.org.pl/artykul/336

 Cena szkolenie: 21 000 zł / 25 000 zł

 Czas szkolenia: 220 h