Dowiesz się jak zmienią się zasady ochrony danych osobowych o wejściu w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

  • Jakie nowe obowiązki nałożono na podmioty przetwarzające dane osobowe?
  • Jak zmienią się zasady udzielania zgód na przetwarzanie danych?
  • Jakie zagrożenia czekają na podmioty naruszające zasady ochrony danych, w tym wysokie kary.
  • Dowiesz się co można a czego nie można dokonując profilowania.

 

DLA KOGO

Ze względu na przekrojowy charakter RODO uczestnikami szkolenia powinien być każdy, kto w praktyce ma do czynienia z tematyką danych osobowych,  w tym w szczególności: menedżerowie i kadra zarządzającą firm branży reklamowej, account managerowie, pracownicy działów administracji, kadr, IT oraz prawnych, osoby zajmujące się komunikacją z klientami i konstrukcją systemów służących do tego celu, sprzedażą oraz obsługą klienta.

 

PROGRAM SZKOLENIA (pdf)

  1. Wejście w życie rozporządzenia RODO (kiedy wejdą w życie nowe przepisy, jaki wpływ wywrą na polskich przedsiębiorców, jakie zmiany wprowadzi polski ustawodawca)
  2. Jakie zmiany przyniosą nowe przepisy (nowe zasady w zakresie pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych, nowe obowiązki względem podmiotów danych, nowe zasady zabezpieczenia danych oraz konsekwencje naruszenia zasad przetwarzania)
  3. Sankcje (wprowadzenie wysokich kar za naruszenie zasad przetwarzania danych, możliwość dochodzenia odszkodowania za szkody materialne i niematerialne)

 

WYKŁADOWCY

rodo_mail

 

Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Mec. Maciej Kubiak 

Ekspert w dziedzinie własności intelektualnej (IP), ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, w tym prawa mediów, prawa filmowego, prasowego, komputerowego i nowych technologii, a także prawa reklamy i konkurencji oraz w zakresie ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w złożonych sporach sądowych, związanych z ochroną własności intelektualnej oraz w sprawach gospodarczych.

Mec. Maciej Dudek

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, w szczególności o obszarze prawa autorskiego, prawa reklamy. Posiada
doświadczenie w zakresie prawa nowych technologii (kontrakty IT, prawo telekomunikacyjne), a także w obszarze ochrony danych osobowych.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Czas trwania:

9:00-13:00

Daty szkolenia oraz formularze zgłoszeniowe:

Koszt udziału:

600 zł dla członków SAR

750 zł dla firm niezrzeszonych

Zapisy

szkolenia@sar.org.pl

Zapewniamy:

materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, napoje i przekąski
 

Lokalizacja:

SAR Czerska 8/10, 00-732 Warszawa