Kopia Szkolenia Dofinasnowane (9)

Kopia Kopia Projekt bez nazwySamodzielne definiowanie celów i wskaźników (KPI) projektu oraz dobieranie narzędzi i metod zgodnie z jego założeniami;

Kopia Kopia Projekt bez nazwyDefiniowanie szczegółowych działań i zadań oraz kompetencji niezbędnych do ich realizacji;

Kopia Kopia Projekt bez nazwySzacowanie budżetuprojektu oraz planowanie harmonogramu jego realizacji, w tym definiowania kamieni milowych;

Kopia Kopia Projekt bez nazwyIdentyfikacja ryzyka oraz metod zapobiegania ich wystapieniu i minimalizowania skutków w razie ich wystąpienia.

Kopia Kopia Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (4)

Kopia FORMA ZDALNA Kopia CZAS TRWANIA (1) Kopia CENA (5)

11111111 (1)