Szkolenia Dofinasnowane (2)

Projekt bez tytułu (24)Samodzielne przeprowadzanie audytu komunikacji zewnętrznej klienta oraz analiza komunikacji jego konkurencji;

Projekt bez tytułu (24)Identyfikacja wyróżników komunikacji w prostaci map percepcji oraz benchmarków;

Projekt bez tytułu (24)Analiza motywacji, celów i potrzeb konsumenta oraz określanie ścieżki zakupowej, wskazując punkty styczne w produktem;

Projekt bez tytułu (24)Tworzenie wytycznych do komunikacji, obejmujących wątki i konteksty narracyjne, ton komunikacji językowej i wizualnej oraz listę rekomendowanych narzędzi i kanałów komunikacji wraz z częstotliwością ich używania.

Projekt bez tytułu (25)

     FORMA ZDALNA   CZAS TRWANIA   CENA (3)

           11111111 (2)

        Oferta naszych szkoleń (3) Kopia Oferta naszych szkoleń (1)