1200x628-social-media-9

Celem badania było zgromadzenie wiedzy na temat stanu faktycznego, możliwości i problemów doświadczanych przez osoby 50+ na rynku pracy w branży komunikacji marketingowej z uwzględnieniem osób z kwalifikacjami nieadekwatnymi do potrzeb sektora, chcących kontynuować lub rozpocząć pracę w branży marketingowej. 
Raport zawiera podsumowanie, wnioski i rekomendacje z trzech części badania: desk research – analiza materiałów zastanych – przegląd ogólnodostępnych badań naukowych oraz publikacji popularno-naukowych; badanie jakościowe – obejmujące pracowników 50+ oraz pracodawców oraz badanie ilościowe – obejmujące pracodawców. 

„Bardzo dobrze, że raport powstał. Osób doświadczonych w branży jest coraz więcej a zwrócenie uwagi na wartości jakie niesie ze sobą pokolenie „silver” w naszym sektorze jest niebagatelne. Czas na ekspozycję tych cech (zaangażowanie, solidność, terminowość, kompetencje interpersonalne i techniczne, wysoka kultura osobista, wiedza, znajomość wielu zagadnień, sprawność, relacje etc) i pomoc wielu przedsiębiorstwom i osobom. Zdecydowanie potrzebna kampania, która zbuduje odpowiednią świadomość o wyżej wymienionych, skierowana do tych, którzy zatrudniają tylko młodsze generacje, jak łączyć pokolenia. Bardzo dobrym przykładem takich prac jest symbioza generacyjna np. w BBDO. Pokazywanie konkretnych przykładów współpracy w ekosystemach naszych biur jest mega ważne szczególnie dla firm zatrudniających tylko pokolenie digital native”. Komentuje Radek Miklaszewski z BBDO.

4,85 (5)