LinkedIn SZKOLENIA (720×288 px) (1)

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniu Digital maturity, czyli dojrzałości cyfrowej, które przedstawia, w jakim stopniu w danej firmie i w ramach jej działalności wykorzystujemy dostępne rozwiązania cyfrowe, jak są wdrażane i rozwijane dostępne technologie, innowacje czy kompetencje pracowników, i w końcu jak postępujący proces cyfryzacji jest realizowany w firmie.

W 2021 r. tylko 9% badanych przez firmę BCG i Google firm realizowała tzw. data-driven marketing, czyli marketing w pełni oparty na danych. Chociaż dojrzałość cyfrowa dotyczy obecnie niemal każdego obszaru działalności firmy, podczas tego szkolenia skupimy się na przedstawieniu aspektu dojrzałości cyfrowej przede wszystkim z perspektywy marketingu.

Podczas szkolenia zostanie omówionych 6 obszarów, które odpowiedzą na najważniejsze pytania, przed jakimi uczestnik stanie chcąc przeprowadzać proces cyfryzacji biznesu w swojej firmie.

Każdy z omawianych obszarów przeprowadzany jest w formie warsztatu, zawierającego wyjaśnienie oraz przykłady wybranych organizacji (analiza wraz z dyskusją).

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

Stacjonarne/Online

Dwa dni(12h)

3000 zł

  

DOSTĘPNE TERMINY SZKOLENIA

  

  

CEL EDUKACYJNY

 • Czym jest dojrzałość cyfrowa z perspektywy marketingu?

 • Jak badać w firmie Digital maturity oraz to w jakim stopniu w danej firmie wykorzystywane są dostępne rozwiązania cyfrowe, jak weryfikować proces cyfryzacji w firmie?

 • Poznanie ram i planu działania, który można wykorzystać rozwijając firmę/ dział w kierunku transformacji cyfrowej. W jaki sposób określać cele i mierniki tego procesu?

 • Jaka wiedza jest konieczna do rozpoczęcia pracy nad transformacją cyfrową? Poznanie szans i potencjalnych zagrożeń.

DLA KOGO

 • dla właścicieli firm, prezesów, członków zarządu,

 • dla marketerów - kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za procesy cyfryzacji biznesu w swoich firmach.

PROGRAM

 I. Wstęp do transformacji cyfrowej.

II. Wskaźniki KPI (digital-first), podstawy pomiaru efektywności.

III. O​​mówienie 6 wymiarów, które wpływają na dojrzałość marketingu opartego na danych:

 1. Attribution - jak precyzyjnie mierzyć i szacować punkty kontaktu z klientem (customer touchpoint)
 2. ​​Assets and ads - w jaki sposób dostarczać przyciągające uwagę, intuicyjne doświadczenia w cyfrowych punktach styku (customer touchpoint)
 3. ​​Audience - jak porządkować dane w celu identyfikacji, zrozumienia i wpływania na najbardziej wartościowych odbiorców w całym lejku sprzedażowym.
 4. Access - jak skutecznie docierać do zidentyfikowanych odbiorców we wszystkich typach i kanałach reklamowych, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu kontroli.
 5. Automation - jak optymalizować działania marketingowe w celu zwiększenia rentowności i wzrostu.
 6. Organisation - jak usprawnić proces podejmowania decyzji i osiągania wyników poprzez współpracę w ramach zespołów.

IV. Transformacja cyfrowa organizacji - szanse i zagrożenia.

V. Diagnoza dojrzałości cyfrowej na przykładzie wybranej organizacji - studium przypadku wraz z analizą i dyskusją. 

 

 DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK

 • Wdraża innowacje cyfrowe, dobiera skuteczne kanały, techniki i treści komunikacji, zarządza projektami wdrażania innowacji cyfrowych, osiągając założone cele.

 • Zidentyfikuje​​ obszary w którym potrzebne jest największe wsparcie lub w którym istnieje największa szansa, wskazuje elementy, w których wdrażanie transformacji cyfrowej może przynieść największe efekty m.in. w postaci uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.

 • Potrafi wyjaśnić różnicę pomiędzy KPI a metrykami i dopasuje je do celów biznesowych.

 • Będzie umiał przygotować plan działania, który można wykorzystać rozwijając firmę/ dział w kierunku transformacji cyfrowej. 

 • Określa poziom dojrzałości cyfrowej firmy oraz wskazuje działania zwiększające dojrzałość w strategicznych dla firmy obszarach.

 

DO POBRANIA


broszura szkoleń dofinansowanych

 JESTEŚ ZAINTERESOWANY? WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY