STORYDOING, CZYLI NOWY SPOSÓB NA BUDOWANIE SPÓJNEJ I SILNEJ MARKI

W świecie, gdzie coraz większe znaczenie dla konsumentów ma transparentność  oraz autentyczność, wiele marek wciąż koncentruje się na opowiadaniu fikcyjnych, reklamowych historii za pomocą nieinteraktywnych kanałów komunikacji.  Kiedy storytelling skupia się najczęściej na opowiadaniu ciekawej i zapamiętywalnej historii, storydoing zakłada jej osadzenie w realnym życiu i świecie konsumentów.

Marka budowana w tym modelu będzie:

• bardziej aktywnie angażować swoich konsumentów;

• skutecznie budować zaufanie do siebie poprzez realne doświadczenie użytkownika;

• bardziej wyrazistą organizacją z jasną wizją i strategią employer branding;

• wprowadzać w życie swoje wartości, np. poprzez działania CSR, na których opiera się komunikacja całej marki.

O WARSZTACIE

Podczas intensywnego, 4-godzinnego warsztatu on-line, a następnie podczas wykonywania samodzielnego zadania pod okiem trenera uczestnicy dowiedzą się:

• w jaki sposób budować markę w oparciu o storydoing – strategię komunikacji opartą na prawdziwych działaniach, autentycznych doświadczeniach i zaangażowaniu użytkowników;

• jakie narzędzia zastosować do budowania strategii komunikacji opartej o przełamywanie konwencji komunikacyjnej w kategorii i wyróżnienie jej w oparciu o aktywność marki;

• jakie techniki marketingowe zastosować do angażowania pracowników organizacji w aktywne budowanie przekazu marki, a nawet tworzenie jego treści;

• jak działania CSR mogą stać się widoczną i mającą znaczący wpływ na wizerunek marki aktywnością;

• jak konwertować opowieść marki na nowe produkty czy innowacje.

NAJWAŻNIEJSZE CELE

• Poznasz marki, które najlepiej wdrażają strategię storydoing oraz dowiesz się, jakie schematy działania stosują m.in. Red Bull, Burger King czy Coca-Cola;

• Poznasz narzędzia, które pozwalają efektywnie przekładać story marki na bezpośrednie doświadczenia konsumentów;

• Nauczysz się, jak wyznaczyć proporcje w komunikacji marki i jej produktów: działania zasięgowe vs. działania wspierające zaangażowania vs. działania angażujące;

• Dowiesz się, jak przełożyć działania i aktywności marki na jej komunikację zasięgową oraz content.

WYKŁADOWCA

Rafał Lampasiak

TERMINY SZKOLENIA

  • 16.10.2020 r.
  • 04.12.2020 r.

BROSZURA

GODZINY

10:00-14:00 + dodatkowo 30-minutowa indywidualna konsultacja z trenerem

KOSZT UDZIAŁU

  • 550,00 zł netto (Cena dla Członków SAR)
  • 650,00 zł netto (Cena dla firm niezrzeszonych)

KONTAKT

szkolenia@sar.org.pl/ 508-309-012

REJESTRACJA