Wszystkie szkoły oferowane w ramach Wiedzy SAR przeznaczone są dla pracowników, z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w branży komunikacji marketingowej i zapewniają szczegółową wiedzę oraz szeroką praktykę w danej dziedzinie.

Każda z naszych szkół to bardzo szczególna platforma wymiany wiedzy i budowania doświadczeń w oparciu o współpracę z prowadzącymi zajęcia. Rady Programowe szkół zaprosiły do podzielenia się swoimi umiejętnościami i wiedzą wyłącznie najlepszych praktyków. Ich bogate doświadczenie zawodowe oraz kompetencje pozwalają im dzielić się z uczestnikami najbardziej aktualnymi case’ami i rozwiązaniami, które sami stosują w swojej pracy.

Programy szkół zapewniają doskonałą bazę wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim umożliwiają uczestnikom praktyczne ćwiczenie umiejętności potrzebnych w codziennej pracy. To podejście nakierowane jest na dostarczenie uczestnikom zestawu kompetencji, które pozwolą uwierzyć we własną intuicję, przetworzyć posiadane informacje oraz zainspirować zespół, w którym pracują.

Więcej informacji:

Aneta Jodko

Senior Knowledge Manager
Mob. 508-309-012
aneta.jodko@sar.org.pl

Magdalena Tyszkiewicz

Senior Knowledge Manager
Mob. 794 575 525
magdalena.tyszkiewicz@sar.org.pl